Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief! Ontvang 10% korting en wees als eerste op de hoogte van onze nieuwste collecties en uitzonderlijke acties.

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Libeco Home Stores nv
Tieltstraat 114, 8760 Meulebeke, België
info@libecohomestores.com
+32(0)51.48.48.51
BE0412084704


 • Artikel 1 : Algemene Bepalingen

  De e-commerce website van Libeco Home Stores , een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Tieltstraat 114, 8760 Meulebeke , BTW BE 0412084704 , RPR Kortrijk biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen

  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Libeco Home Stores moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Libeco Home Stores aanvaard zijn.

 • Artikel 2 : Prijs

  Voor verzendingen binnen de Europese Unie zijn alle prijzen inclusief btw.

  Voor verzendingen buiten de Europese Unie (met uitzondering van de Verenigde Staten) zijn de invoerrechten en andere douanekosten niet verrekend in de prijzen, behalve indien anders aangegeven tijdens de bestelprocedure.

  Voor verzendingen naar de Verenigde Staten zijn de invoerrechten en alle andere douanekosten wel verrekend in de prijzen.

  De exacte verzendingskosten zijn afhankelijk van de bestemming en de gekozen bezorgmethode. Deze zullen u altijd afzonderlijk worden meegedeeld tijdens het betaalproces.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 • Artikel 3 : Aanbod

  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Libeco Home Stores niet. Libeco Home Stores is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Libeco Home Stores is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Libeco Home Stores. Libeco Home Stores kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • Artikel 4 : Online aankopen

  Betalingen

  De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :


  Bancontact, Maestro of Mister Cash

  U betaalt snel, simpel, online en veilig via uw eigen bank. Betalen met Bancontact/Mister Cash is volledig gratis.


  Kredietkaarten

  Libeco Home aanvaardt de volgende kredietkaarten: American Express, Visa en MasterCard.

  Uw kredietkaartgegevens worden niet bewaard in onze database. Om uw betaling zo veilig mogelijk te laten verlopen werkt Libeco Home samen met Ingenico Payment, dat voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden.


  Paypal

  U heeft enkel uw e-mailadres en uw PayPal wachtwoord nodig. Op de website van Paypal vindt u meer informatie. Betalen met PayPal is altijd volledig gratis.


  Bankoverschrijving

  Indien u over een IBAN-bankrekening beschikt, hebt u ook de mogelijkheid om te betalen via overschrijving.

  Libeco Home Stores is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 • Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Libeco Home levert wereldwijd van maandag tot vrijdag. In België leveren we ook op zaterdag.

  De levertermijn en exacte verzendingskosten zijn afhankelijk van de bestemming en de gekozen bezorgmethode. Deze zullen u altijd afzonderlijk worden meegedeeld tijdens het betaalproces.

  Eens het pakket is verstuurd, kan u het volgen via uw account of met de pakketcode op de website van de gekozen koerier. U vindt deze code in de verzendbevestiging.

  Uw bestelling wordt op de voet gevolgd. U zal onmiddellijk geïnformeerd worden indien er zich problemen voordoen.

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Libeco Home Stores.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Libeco Home Stores was geboden.

 • Artikel 6 : Eigendomsoverdracht

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Libeco Home Stores.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Libeco Home Stores te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 • Artikel 7 : Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Libeco Home Stores.


  Ruilen en Retourneren

  Libeco Home streeft naar 100% klanttevredenheid.

  Indien u niet tevreden bent over de ontvangen goederen, dan kan u deze op eigen kosten en binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen. De artikelen moeten volledig zijn, niet gebruikt en opnieuw in hun originele verpakking zitten. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan verliest u het terugzendrecht.

  Het recht om bestellingen te annuleren en goederen terug te sturen is niet van toepassing op maatwerk, gepersonaliseerde artikelen of weefsels die gedecoupeerd zijn.

  Gelieve ons altijd vooraf te contacteren via info@libecohomestores.com indien u producten wenst te retourneren. U geeft het ordernummer, de artikelen/hoeveelheden die u wenst te retourneren en een mededeling of klacht door en ontvangt vervolgens het retouradres.

  Wanneer het pakketje bij Libeco Home aankomt, zal u een e-mail ontvangen. De inhoud van het pakketje en de kwaliteit zullen worden gecontroleerd. Beschadigingen aan het product kunnen het retourrecht tenietdoen.

  Indien uw klacht gegrond is, bezorgen we u een nieuw product of krijgt u uw geld terug.

 • Artikel 8 : Garantie

  Elke consument heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar, voorzien in artikel VI.2. van boek VI van de code van het economisch recht. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering.

  Elk probleem moet schriftelijk gesignaleerd worden aan de klantendienst van Libeco Home Stores nv, Tieltstraat 114 , 8760 Meulebeke of per e-mail aan info@libecohomestores.com.

  Libeco Home Stores zal de gratis afhaling van uw artikelen aan huis organiseren.

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 • Artikel 9 : Klantendienst

  De klantendienst van Libeco Home Stores is bereikbaar op

  Telefoon: +32.51 48 48 51

  E-mail: info@libecohomestores.com

  Ons adres :
  Libeco Home Stores nv
  Tieltstraat 114
  8760 Meulebeke
  België

  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 • Artikel 10 : Sanctie voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Libeco Home Stores beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Libeco Home Stores. zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 • Artikel 11 : Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Libeco Home Stores respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:


  - de uitvoering van de afgesloten overeenkomst & het het verwerken van de bestelling

  - gebruik voor direct marketing

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Libeco Home Stores, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Libeco Home Stores.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Libeco Home Stores heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Libeco Home Stores houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u Libeco Home Stores contacteren.

 • Artikel 12 : Gebruik van cookies

  Tijdens uw bezoek aan de Libeco Home webshop kunnen kleine bestandjes of cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze zorgen ervoor dat de website beter is afgestemd op uw behoeften wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan.

  Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies te verhinderen. U krijgt dan een waarschuwing wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of u kan de cookies achteraf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 • Artikel 13 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Libeco Home Stores om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Artikel 14 : Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Libeco Home Stores. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 • Artikel 15 : Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 • Artikel 16 : Toepasselijk recht – Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Libeco Home Stores